اظهار – بیان کودکان تحقیقات بارداری سرطان خون

اظهار – بیان: کودکان تحقیقات بارداری سرطان خون اخبار پزشکی

درختان نبض دارند و شبها حرکت می کنند!

محققان دریافته اند درختان نیز نبض دارند و شب هنگام شاخ و برگ آنها در ارتفاعی پایین تر از روز قرار می گیرد.  درختان نبض دارند و شبها ..

ادامه مطلب

ورزش عوارض هورمون درمانی را کم کردن می‌دهد

مطالعات تازه نشان داده است مردانی که به علت سرطان پروستات هورمون درمانی انجام می‌دهند می‌توانند با ورزش کردن عواض درمان را کم کردن دهند.  ور..

ادامه مطلب