اظهار – بیان کودکان تحقیقات بارداری سرطان خون

اظهار – بیان: کودکان تحقیقات بارداری سرطان خون اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری واکنش الهام پاوه نژاد به اتفاق تروریستی

كوباني و مقاومت زنان و مردانِ كُرد در برابر تروريست هاي داعش را كه فراموش نكرديم ؟! سكوت جامعه ي جهاني دربرابر آن محاصره ي خونين را كه يادمان نرفته ؟!

واکنش الهام پاوه نژاد به اتفاق تروریستی

واکنش الهام پاوه نژاد به اتفاق تروریستی

عبارات مهم : تروریستی

كوباني و مقاومت زنان و مردانِ كُرد در برابر تروريست هاي داعش را كه فراموش نكرديم ؟! سكوت جامعه ي جهاني دربرابر آن محاصره ي خونين را كه يادمان نرفته ؟!

واکنش الهام پاوه نژاد به اتفاق تروریستی

هر كلمه اي توضيحي اضافه است جز آن كه نشانه تروريسم و تفكر داعش همين تجزيه طلبي و ويراني اتحاد در قوميت هاست….

پي نوشت: انقدر حرف هايي كه اين چند روز در اين باب شنيدم بي ارزش و سطحي بود كه نخواستم واكنشي نشان دهم تا رسيد به دايركت و كامنت هايي كه نبايد…به قول آزاده جان نامداري نيايد روزي كه شرمنده و سرافكنده ي گفته و انديشه و رفتارمان باشيم… مواظب باشيم در اين ماهِ صبوري و خودداري….

كوباني و مقاومت زنان و مردانِ كُرد در برابر تروريست هاي داعش را كه فراموش نكرديم ؟! سكوت جامعه ي جهاني دربرابر آن محاصره ي خونين را كه يادمان نرفته ؟!

واژه های کلیدی: تروریستی | الهام پاوه نژاد | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs