اظهار – بیان کودکان تحقیقات بارداری سرطان خون

اظهار – بیان: کودکان تحقیقات بارداری سرطان خون اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی درختان نبض دارند و شبها حرکت می کنند!

محققان دریافته اند درختان نیز نبض دارند و شب هنگام شاخ و برگ آنها در ارتفاعی پایین تر از روز قرار می گیرد. 

درختان نبض دارند و شبها حرکت می کنند!

درختان نبض دارند و شبها حرکت می کنند!

عبارات مهم : درختان

محققان دریافته اند درختان نیز نبض دارند و شب هنگام شاخ و برگ آنها در ارتفاعی پایین تر از روز قرار می گیرد.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، درختان هر لحظه ریشه در خاک دارند و تمام عمر خود هیچ حرکتی نمی کنند. ولی تحقیقی تازه تصویر این عنوان را نشان می دهد. به عبارت دیگر شاخه های درختان در شب ها در ارتفاعی پایین تر قرار می گیرد. همچنین درختان شب ها طی تناوب خواب خود نبض دارند.

در این تحقیق دانشمندان دانمارک و بلغارستان حرکات ۲۱ گونه درخت را به هنگام شب و با استفاده از یک روش تحقیق سه بعدی با دقت اوج به نام terrestrial laser scanning بررسی کردند.

درختان نبض دارند و شبها حرکت می کنند!

این تحقیق نشان داد بعضی از درختان تناوب خواب دارند. در چنین تناوب ای، شب شاخه های درختان فرو می افتد و در ارتفاعی کمتر از روز قرار می گیرد. از سوی دیگر بدنه درختان نبض دارد که حدود یک دقیقه طول می کشد. این نبض در حقیقت فرایند پمپاژ آب به داخل درخت است.

البته مدت هاست که دانشمندان می دانند درختان تناوب خواب دارند و شب ها برگ ها و شاخه های خود را تکان می دهند. ولی حالا آنها متوجه شدند درختان در شب شاخه های خود را پایین تر نیز می آورند به طوریکه گاهی اوقات ارتفاع شاخه ها در شب ۱۰ سانتی متر کمتر از روز است.

محققان دریافته اند درختان نیز نبض دارند و شب هنگام شاخ و برگ آنها در ارتفاعی پایین تر از روز قرار می گیرد. 

از آنجا که این روند به تدریج اتفاق می افتد به مشکل می توان با چشم غیر مسلح آن را دید. اکنون محققان متوجه شدند بعضی از گونه های درختان حرکاتی متناوب دارند.

آندراس زلینسکی از دانشگاه آرهاس در این باره می گوید: ما قبلا حرکت متناوب درختان به اندازه یک سانتیمتر را در تناوب ۲تا ۶ ساعت ردیابی کردیم. این حرکات به عوض کردن فشار آب در گیاه های مربوط است و به طور موثر نشان می دهد درخت آب را به درون خود می کشد.

به گفته محققین تمام درختان مورد بررسی حرکات متناوب به مدت یک دقیقه را داشتند ولی تناوب خواب فقط در ۷ نوع درخت مشاهده شد.

درختان نبض دارند و شبها حرکت می کنند!

جالب آنکه بازه خواب درختان هر لحظه ۱۲ ساعت نبود.

همچنین به گفته دانشمندان امراض و عوامل دیگر نیز به حرکت درختان منجر می شود. بیشترین میزان حرکت به درخت مگنولیا متعلق است که در شب، طی سه تناوب شب حرکت می کند.

محققان دریافته اند درختان نیز نبض دارند و شب هنگام شاخ و برگ آنها در ارتفاعی پایین تر از روز قرار می گیرد. 

واژه های کلیدی: درختان | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs